herdermssingkil

Persebaran Pegawai

Ditulis oleh Ms Singkil on . Posted in Data Pegawai

Ditulis oleh Ms Singkil on . Dilihat: 1004Posted in Data Pegawai

JUMLAH, KOMPOSISI DAN PENYEBARAN PEGAWAI

HAKIM                         : 4 ORANG (TERMASUK KETUA)

KEPANITERAAN            :3 ORANG (TERMASUK  PANITERA PENGGANTI)

JURUSITA / JSP            : 3 ORANG

KESEKRETARIATAN      : 5 ORANG (TERMASUK SEKRETARIS, KASUBBAG DAN STAF)

NIP

NAMA

JABATAN

Pangkat/Gol

197312012006041002

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.

Ketua

Pembina (IV/a)

 -

Wakil Ketua

198110192008051001

Said Nurul Hadi,S.H.I.,M.E.I

Hakim

Penata Tk. I (III/d)

19921223201712006

Raja Asrul Azis, S.H.I

Hakim

Penata ( III/a)

199304022017122004

Choirotun Nisa, S.H.I

Hakim

Penata ( III/a)

197909072007041001
Sufriadi, S.H.I
Sekretaris
Penata Tingkat I (III/d)

197307131998031002

M. Raihan, S.Ag., M.Ag.

Panitera

Pembina (IV/a)

-

-

Panitera Muda Jinayat

-

19810102000122002

Tgk. Tuti Handayani, S.H.

Panitera Muda Hukum

Penata Tingkat I (III/a)

197009132001121001

Sayed Tarmizi, S.H

Panitera Muda Permohonan

Penata Tingkat I (III/d)

19851022.200805.2.001

Gentri Folfo.S.H.

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Penata Muda Tingkat I (III/b)

19851022.200805.2.001

Laely Nur Hidayah, S.H.I.

Kasubbag Umum dan Keuangan

Penata Tk. I (III/d)

197904262006041027

Darmansyah,S.H.

Jurusita Pengganti

Penata Muda (III/a)

196402121994031001

Sumarno

Jurusita

Pengatur Tingkat I (II/d)

197908262006041007

Nasruddin

Jurusita Pengganti

Pengatur Tingkat I (II/d)

Singkil, 1 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Syar’iyah Singkil,

Dto

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.