herdermssingkil

Kendali KNP & KGB

Ditulis oleh Qusyairi on . Posted in Kepegawaian

Ditulis oleh Qusyairi on . Dilihat: 1017Posted in Kepegawaian

KENAIKAN PANGKAT (KNP) MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL TAHUN 2019


 

NO

NAMA/NIP

JABATAN

TERAKHIR

USULAN YAD

G/R

PANGKAT

TMT

PANGKAT

G/R

TMT

1

FAUZIATI, S.Ag., M.Ag

NIP. 197402032000032002

Ketua

IV/a

Pembina

   

2

MUJIHENDRA, S.HI., M.Ag 

NIP. 197901062006041002

Wakil Ketua

III/d

Penata TK.I

   

3

SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI

NIP. 198110192008051001

Hakim

III/c

Penata

   

4

-

Panitera

   

   

5

SUFRIADI, S.HI

NIP. 197909072007041001

Sekretaris

III/c

Penata

   

6

NYAK MAHKOTA

NIP. 196006191983021002

Wakil Panitera

III/b

Penata Muda TK.I

7

GENTRI FOLFO, SH

NIP. 198104042012121006

Kasubbag Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana

III/b

Penata Muda TK.I

  

8

Tgk. TUTI HANDAYANI, S.H.

NIP. 198101012000122002

Panitera Pengganti

III/a

Penata Muda

9

SUMARNO

NIP. 196402121994031001

Jurusita

II/c

Pengatu Tk.1

10

DARMANSYAH

NIP. 19790426 2006041027

Jurusita Pengganti

II/d

Pengatu Tk.1

11

NASRUDDIN

NIP. 197908262006041007

Jurusita Pengganti

II/d

Pengatu Tk.1

   

         

   

         

   

 

 

KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) MAHKAMAH SYAR'IYAH TAHUN 2019


NO

NAMA

JABATAN

G./R

TMT KGB

TMT KGB YAD

USULAN

NOMOR

TANGGAL

1

FAUZIATI, S.Ag., M.Ag

NIP. 197402032000032002

Ketua

IV/a

       

2

MUJIHENDRA, S.HI., M.Ag 

NIP. 197901062006041002

Wakil Ketua

III/d

       

3

SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI

NIP. 198110192008051001

Hakim

III/c

       

4

-

Panitera

         

5

SUFRIADI, S.HI

NIP. 197909072007041001

Sekretaris

III/c

       

6

NYAK MAHKOTA

NIP. 196006191983021002

Wakil Panitera

III/b

7

GENTRI FOLFO, SH

NIP. 198104042012121006

Kasubbag Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana

III/b

  

8

Tgk. TUTI HANDAYANI, S.H.

NIP. 198101012000122002

Panitera Pengganti

III/a

9

SUMARNO

NIP. 196402121994031001

Jurusita

II/c

10

DARMANSYAH

NIP. 19790426 2006041027

Jurusita Pengganti

II/d

11

NASRUDDIN

NIP. 197908262006041007

Jurusita Pengganti

II/d